skip to Main Content
Verhoog Jou Intelligensie So
  1. Nuwe Ervarings

Soek nuwe aktiwiteite, ondervindings en informasie. Leer ’n nuwe instrument. Vat ’n kunsklas. Gaan besoek ’n museum. Leer iets nuut oor ’n onderwerp waaroor jy niks weet nie. Wanneer jy jouself aan nuwe dinge blootstel, maak jy nuwe konneksies in jou brein en sodoende skep jy ’n optimale omgewing om nuwe goed aan te leer.

  1. Daag jouself uit

Die oomblik wanneer jy voel jy het iets bemeester, beweeg aan na ‘n volgende aktiwiteit. Enige iets wat jy aanpak moet darem ’n uitdaging wees. Comfort zones maak jou brein lui.

  1. Wees kreatief

Aktiveer beide jou linker- en regterbrein. Dink aan ’n verskeidenheid van onderwerpe. Spring tussen konvensionele en onkonvensionele idees. Dink aan onortodokse idees.

  1. Doen dinge op die harde manier

Net soos jou lyf oefening benodig, kort die brein dit ook. Tegnologie kan ook jou brein afhanklik maak daarvan as jy te veel daarop staatmaak en nie meer goed vir jouself uitwerk nie. Probeer ’n padroete onthou, sonder om GPS te gebruik. Gebruik jou eie vermoë om reg te spel, in plaas van autocorrect. Doen ’n som in jou kop, instede van ’n sakrekenaar.

  1. Network

Maak kontak met ’n verkeidenheid van mense. Dit sal jou die vermoë gee om dinge uit ander mense se perspektief sien. So sal jy nuwe idees formuleer en nie net op jou manier van dinge staatmaak nie.

 

Geskryf deur: Carly Bailey Natasen

Foto’s: Unsplash

Back To Top
%d bloggers like this: