skip to Main Content
Wees S.M.A.R.T. Oor Jou Doelwitte

Voel dit vir jou of jy baie hard werk, maar dat jy geen van jou doelwitte bereik nie?

Dis baie moeilik om bereikbare doelwitte op te stel waarby jy kan hou, daarom moet jy gebruik maak van die S.M.A.R.T. metode om jou te help om al jou drome waar te maak. Die ideaal is om ’n langtermyn doelwit op te stel en om kleiner korttermyn doelwitte te gebruik om daarby uit te kom. Die S.M.A.R.T. metode help jou om duidelike en realistiese doelwitte op te stel sodat jy ’n plan van aksie kan hê om jou doelwitte te bereik.

Foto: Shutterstock

S – Spesifiek

Maak gebruik van die vyf W’s, naamlik: wie, wat, waar, wanneer en waarom, om die fynere details van jou doelwit uiteen te sit.

M – Meetbaar

Vir ’n doelwit om suksesvol te wees, moet dit gemeet kan word. Dit is belangrik om deurlopig jou vordering te meet sodat jy kan weet of jy op die pad na sukses is.

A- Achievable

Jou doelwit moet bereikbaar wees binne die limiete van jou hulpbronne soos tyd, kennis en geld.

R – Relevant

Vra jouself of dit regtig die moeite werd gaan wees om die proses aan te pak om die doelwit te bereik. Dit kan dalk die verkeerde tyd wees om dié doelwit vir jouself te stel, so maak seker of dit werklik in die groter prentjie gaan pas.

T – Tyd

Stel vir jouself ’n spertyd. Dit sal jou motiveer om die doelwit binne die gegewe tyd te bereik.

Die goue reël van doelwitte is om altyd die groter prentjie te sien.

 

Bron: mindtools.com

Back To Top
%d bloggers like this: