skip to Main Content
Gebed Wat Wérk

Voel dit asof jou gebede teen die dak vas slaan? Hier’s ’n vier-stap bidstrategie wat werk.

Eers die slegte nuus: Daar’s geen siem-sala-biem formule wat waarborg dat God jou drome met die klap van Sy vingers gaan bewaarheid nie. Sorry. Die goeie nuus is wel dat wat saak maak vir jou, saak maak vir God. Die deurbrake, antwoorde en wonderwerke wat jy begeer is tot jou beskikking en God wíl dit vir jou gee. Maar hoe kry jy dit? Deur verhouding, nie magic nie.

Net soos daar best practices is wanneer jy op ’n date gaan (kou toe mond, luister aandagtig, en moenie ribs bestel nie) is daar ook riglyne wanneer jy met God gesels wat ’n tweerigting gesprek waarborg. Priscilla Shirer, outeur, aktrise en motiveringsspreker sit hierdie riglyne mooi uiteen in haar boek Fervent deur die akroniem PRAY te gebruik:

PRAISE. Dankbaarheid teenoor God is ’n goeie manier om jou intensies reg te belyn.

REPENT. Volhoubare transformasie moet eers binne ons gebeur voor ons dit in ons lewe sien manifesteer. Own up tot jou foute, vergewe jouself, ander mense en aanvaar God se vergifnis vir jou. So kry jy alle blokkasies uit die weg en is jy meer ontvanklik vir antwoorde.

ASK. Wees persoonlik en vra spesifiek. Jy hoef nie te smeek nie. God het jou genooi om te vra, om Hom te soek en aan die deur te klop. Hy verwag jou en Hy wil jou help, gee Hom die kans!

YES. Haal skrif uit die Bybel aan wanneer jy bid. 2 Korintiërs 1:18-20 herinner ons dat al die beloftes van God “ja” in Christus is. Dis soos ’n cheat sheet met pre-approved woorde wat gewaarborg is om God se hart aan te raak.

Vir nog spesifieke gebedstrategieë, skaf Fervent deur Pricilla Shirer aan. Beskikbaar by enige boekwinkel.

Back To Top
%d bloggers like this: